ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ


Individuals

За всеки, който не обича да се съобразява с темпото на работа в група, или желае да изучава език / ниво, които не се предлагат в програмната схема на езиковия център, може да заяви изготвянето на собствена индивидуална програма от страна на центъра. Програмата ще бъде съобразена с конкретните изисквания и възможности на курсиста.


Индивидуалното обучение се предлага само в пакетни цени. Дните и часовете се запазват при закупуване на съответния пакет и не могат да бъдат променяни. Отсъствията са за сметка на курсиста. Всеки пакет предлага определена отстъпка от реалната цена за броя часове, която отстъпка зависи от големината на предварително закупените брой часове, както и от честотата на занятията в рамките на една седмица.

Реалната цена за един астрономически час за ниво А1-В2 е 22 лв., а за ниво С1 или подготовка за изпит по определен формат - 25лв.

Еднократната консултация е с цена 25лв.

ПАКЕТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ - А1-В2


Брой посещения и часове Реална цена Отстъпка Крайна цена
Десет посещения х 2 астр.ч. седмично 220лв. 22лв. 198лв.
Десет посещения х 3 астр.ч. седмично 220лв. 44лв. 176 лв.
Двадесет посещения х 2 астр.ч. седмично 440лв. 55лв. 385лв.
Двадесет посещения х 3 астр.ч. седмично 440лв. 66лв. 374лв.
Десет посещения х 1 час и половина х веднъж седмично 330лв. 33лв. 297лв.

ПАКЕТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТИ FCE / CAE /IELTS + НИВО С1

Подготовка за: Брой посещения и часове Реална цена Отстъпка Крайна цена
FCE / CAE / IELTS Десет посещения х 2 астр.ч. седмично 250лв. 25лв. 225лв.
FCE / CAE / IELTS Десет посещения х 3 астр.ч. седмично 250лв. 50лв. 200лв.
FCE / CAE / IELTS Двадесет посещения х 2 астр.ч. седмично 500лв. 62лв. 438лв.
FCE / CAE / IELTS Двадесет посещения х 3 астр.ч. седмично 500лв. 75лв. 425лв.
FCE / CAE / IELTS Десет посещения х 1 час и половина х веднъж седмично 380лв. 38лв. 342лв.

*** Дните и часовете от пакета се уточняват предварително и не могат да бъдат променяни. Отсъствията са за сметка на курсиста. При проблеми от страна на езиковия център и невъзможността да бъде проведен даден час, на курсиста му се предлагат възможности кога и как да си вземе часа.